Umowa

Numer umowy DZP/18/2019
Data zawarcia 2019-02-22
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-02-22 do 2020-02-21
Kontrahent Medi-Sept Sp. z o.o., ul. Konopnica 159C, 21-030 Motycz
Przedmiot

Dostawa chemii profesjonalnej i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości, części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, worki separacyjne do prania

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 354350,51 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-05 11:50:32.0