Umowa

Numer umowy DZP/184/2019
Data zawarcia 2019-07-05
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-05 do 2020-07-04
Kontrahent Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno
Przedmiot

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 6828.84 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-30 10:54:13.0