Umowa

Numer umowy DZP/185/2019
Data zawarcia 2019-07-05
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-05 do 2020-07-04
Kontrahent OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk
Przedmiot

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 37225.56 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-30 10:52:38.0