Umowa

Numer umowy DZP/189/2019
Data zawarcia 2019-07-12
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-12 do 2020-07-12
Kontrahent Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa
Przedmiot

Dostawa sprzętu do kirążenoia pozaustrojowego

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 512924.40 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-26 08:27:33.0