Umowa

Numer umowy DZP/190/2019
Data zawarcia 2019-07-12
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-12 do 2020-07-12
Kontrahent PHS Hospital Wojskowa 6/D4 60-792 Poznań
Przedmiot

Dostawa sprzetu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 931325.58 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-22 09:31:57.0