Umowa

Numer umowy DZP/198/2019
Data zawarcia 2019-07-25
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-25 do 2019-12-31
Kontrahent SANOFI AVENTIS Sp. z o.o. ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktu leczniczego stosowanego w programie lekowym leczenia hipercholesterolemii

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 154703,51 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-14 13:43:02.0