Umowa

Numer umowy DZP/2/2020
Data zawarcia 2020-01-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-21 do 2021-01-21
Kontrahent Teleflex Polska Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa
Przedmiot

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 432.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-31 09:40:45.0