Umowa

Numer umowy DZP/20/2019
Data zawarcia 2019-03-20
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-20 do 2020-03-20
Kontrahent ZARYS International Group Sp. z o.o. ul.Pod Borem 18 41-808 Zabrze
Przedmiot

Dostawa na rzecz Zamawiającego sterylnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dot
Typ terminu na czas określony
Wartość 2579.04 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-27 11:08:02.0