Umowa

Numer umowy DZP/205/2019
Data zawarcia 2019-08-05
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-08-05 do 2020-08-04
Kontrahent Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Przedmiot

Dostawa sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 975949.56 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-20 07:23:46.0