Umowa

Numer umowy DZP/207/2019
Data zawarcia 2019-08-12
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-08-12 do 2020-08-06
Kontrahent Med&Care Tomasz Witkowski, ul. Mławska 13, 81-204 Gdynia
Przedmiot

Dostawa sprzętu specjalistycznego:  śruby, płyty, gwożdzie dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 220212.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-13 07:59:23.0