Umowa

Numer umowy DZP/212/2019
Data zawarcia 2019-08-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-08-02 do 2020-08-02
Kontrahent AN-T Symico Powstańców Śląskich 54a 53-333 Wrocław
Przedmiot

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur abkacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 146815.20 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-12 09:51:27.0