Umowa

Numer umowy DZP/213/2019
Data zawarcia 2019-08-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-08-02 do 2020-08-02
Kontrahent Boston Scientyfic Polska
Przedmiot

Dostawa sprzetu dla potrzeb Pracowni Badań Sercai Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 305082.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-28 11:26:26.0