Umowa

Numer umowy DZP/22/2020
Data zawarcia 2020-02-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-02-10 do 2020-12-31
Kontrahent FARMACOL - Logistyka Sp.z o.o. ul.Szopieniecka 77 40-431 Katowice
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1852996.76 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-24 12:12:36.0