Umowa

Numer umowy DZP/224/2019
Data zawarcia 2019-08-22
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-08-22 do 2020-08-21
Kontrahent Jotec Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Przedmiot

Dostawa gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku kostnego

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 43740.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-03 09:39:51.0