Umowa

Numer umowy DZP/229/2019
Data zawarcia 2019-08-22
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-08-22 do 2020-08-22
Kontrahent COOK Medical Sp. z o.o., ul.Piłsudzkiego 1, 00-078 Warszawa
Przedmiot

Dostawa sterylnego sprzetu urologicznego oraz sterylnego sprzetu do kruszenia kamieni metodą gietkiego ureterorenoskopu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 13500.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-19 10:02:19.0