Umowa

Numer umowy DZP/23/2020
Data zawarcia 2020-02-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-02-10 do 2020-12-31
Kontrahent SANOFI - AVENTIS Sp. z o.o. ul.Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych  stosowanych w  programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM)  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 324000.65 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-20 14:11:47.0