Umowa

Numer umowy DZP/231/2019
Data zawarcia 2019-08-23
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-08-23 do 2021-02-22
Kontrahent Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Przedmiot

Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawę analizatorów do oznaczeń parametrów krytycznych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 232622.76 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-02 10:52:50.0