Umowa

Numer umowy DZP/239/2019
Data zawarcia 2019-09-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-09-10 do 2020-09-10
Kontrahent Teleflex Polska Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa
Przedmiot

Sprzęt medyczny dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii i Pracowni Chorób Serca i Naczyń

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 27864.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-16 10:12:42.0