Umowa

Numer umowy DZP/243/2019
Data zawarcia 2019-09-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-09-10 do 2020-09-10
Kontrahent Cardinal Health Poland Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
Przedmiot

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgi oraz Pracownoi Chorób Serca i Naczyń

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 30780.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-18 09:02:48.0