Umowa

Numer umowy DZP/244/2019
Data zawarcia 2019-09-12
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-09-12 do 2020-09-11
Kontrahent Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Przedmiot

Dostawa wyrobów medycznych do dializy nerkozastepczej i plazmoforezy

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 835920.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-07 13:33:09.0