Umowa

Numer umowy DZP/25/2019
Data zawarcia 2019-03-04
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-04 do 2020-03-04
Kontrahent CZL CEZETEL POznań sp. z o.o. ul.Szczepankowo 189 61-313 Poznań
Przedmiot

Dostawa na rzecz Zamawiającego sterylnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 3682.80 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-27 11:24:08.0