Umowa

Numer umowy DZP/25/2020
Data zawarcia 2020-02-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-02-18 do 2020-12-31
Kontrahent ASCLEPIOS S.A. ul.Hubska 44, 50-502 Wrocław
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego SM dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 158760,00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-03 09:50:19.0