Umowa

Numer umowy DZP/254/2019
Data zawarcia 2019-09-30
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-09-30 do 2020-12-31
Kontrahent CSL Behring Sp. z o.o. ul.Al.Branickiego 17, 02-972 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych sosowanych w programie lekowym leczenia chorób neurologicznych przetoczeniami immunoglobulin dla pottrzeb Wielospecjalistycznego Szpiotala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 797202 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-11 09:25:30.0