Umowa

Numer umowy DZP/256/2019
Data zawarcia 2019-10-07
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-10-07 do 2021-10-07
Kontrahent Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. Marszałkowska 26 05-200 Wołomin
Przedmiot

Dostawa odczynników do badań mikrobioligicznychmetodą immunofluorescencji wraz z dzierżawą sprzetu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 148788.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-09 12:37:06.0