Umowa

Numer umowy DZP/257/2019
Data zawarcia 2019-10-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-10-10 do 2020-12-31
Kontrahent Konsorcjum BAYER Sp. z o.o.Warszawa i URTICA Sp. z o.o. ul.Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych / leków stosowanychw programie zdrowotnym (lekowym) leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 688864.82 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-21 09:19:04.0