Umowa

Numer umowy DZP/260/2023
Data zawarcia 2023-09-14
Okres
obowiązywania umowy
od 2023-09-14 do 2025-03-14
Kontrahent Paul Hartmann Żeromskiego 17 95-200 Pabianice
Przedmiot

Obłożenia zestawy operacyjne oraz odzież sterylna

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 478548.23 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-25 09:09:35.0