Umowa

Numer umowy DZP/27/2019
Data zawarcia 2019-03-04
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-04 do 2020-03-04
Kontrahent POINTMED Anna Niebój ul.Frezjowa 16 60-175 Poznań
Przedmiot

Dostawa na rzecz Zamawiającego sterylnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 60905.52 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-27 11:28:23.0