Umowa

Numer umowy DZP/273/2019
Data zawarcia 2019-10-30
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-10-30 do 2020-10-29
Kontrahent IMC Impomed Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
Przedmiot

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 13608.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-07 08:00:08.0