Umowa

Numer umowy DZP/273/2023
Data zawarcia 2023-09-20
Okres
obowiązywania umowy
od 2023-09-20 do 2024-09-20
Kontrahent Sun Med Franciszkańska 104 91-845 Łódź
Przedmiot

Dostawa worków stomijnych, płytek plastycznych, urządzenia do zakładania podwiązek na żylaki odbytu oraz zestawów do zbiórki stolca

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 39916.80 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-26 11:38:02.0