Umowa

Numer umowy DZP/274/2019
Data zawarcia 2019-10-30
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-10-30 do 2020-10-29
Kontrahent Comef Sp. z o.o. sp.k., ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice
Przedmiot

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 70178.40 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-04 11:45:23.0