Umowa

Numer umowy DZP/275/2019
Data zawarcia 2019-11-05
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-05 do 2020-11-05
Kontrahent Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa
Przedmiot

Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali moperacyjnej i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 47520.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-22 11:03:12.0