Umowa

Numer umowy DZP/276/2019
Data zawarcia 2019-11-05
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-05 do 2020-11-05
Kontrahent Edwards Lifesciences Poland Al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa
Przedmiot

Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej i pooperacyjnek Oddziału Kardiochirurgii

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 138823.20 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-22 11:05:33.0