Umowa

Numer umowy DZP/280/2019
Data zawarcia 2019-11-05
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-05 do 2020-11-05
Kontrahent Medicart Healthcare
Przedmiot

Sprzęt anestezjologiczny dla potrzeb sali operacyjnej isali  pooperacyjnejOddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 5940.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-13 10:25:23.0