Umowa

Numer umowy DZP/287/2019
Data zawarcia 2019-11-13
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-13 do 2019-12-31
Kontrahent ABBVIE Sp. z o.o. ul.Postępu 21 B 02-676 Warszawa
Przedmiot

Dostawa na rzecz Zamawiającego produktu leczniczego /leku  Glecaprwvir /Pibrentasivir , stosowanegow programie zdrowotnym (lekowym) leczenia WZW typu C kontynuacja leczenia

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1024999,64 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-27 09:16:35.0