Umowa

Numer umowy DZP/289/2019
Data zawarcia 2019-11-15
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-15 do 2019-12-13
Kontrahent Consultronix S.A., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice
Przedmiot

Dostawa aparatu do fakowitrektomii dla Oddziału Okulistyki

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 298080.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-02 13:48:18.0