Umowa

Numer umowy DZP/29/2019
Data zawarcia 2019-03-01
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-01 do 2020-02-28
Kontrahent CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
Przedmiot

Sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym w WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 933510.96 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-19 08:46:56.0