Umowa

Numer umowy DZP/295/2019
Data zawarcia 2019-11-25
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-25 do 2020-11-24
Kontrahent Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Przedmiot

Dostawa płynów do zywienia dojelitowego oraz wody destylowanej - powtórzenie

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 15552.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-05 09:22:47.0