Umowa

Numer umowy DZP/296/2019
Data zawarcia 2019-11-25
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-25 do 2020-11-25
Kontrahent TRAMCO Sp. z o.o. Płochocin (wolskie) 05-860, ul.Wolska 14.
Przedmiot

Dostawa produktu leczniczego/leku stosowanego do znieczulania typu Propofol Lipuro dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 99360 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-04 12:26:55.0