Umowa

Numer umowy DZP/299/2019
Data zawarcia 2019-12-03
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-03 do 2020-12-31
Kontrahent ASCLEPIOS S.A. ul.Hubska 44, 50-502 Wrocław
Przedmiot

Dostawa leków stosowanych w programie zdrowotnym /lekowym leczenia przewlekłego WZW B dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 225089.28 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-16 08:23:32.0