Umowa

Numer umowy DZP/3/2019
Data zawarcia 2019-01-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-01-08 do 2019-12-31
Kontrahent Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
Przedmiot

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego produktów leczniczych stosowanychw programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA, w dawkach,  ilościach i cenie określonych w ofercie (na formularzu oferty cenowej)  z dnia 29.11.2018r., stanowiącej załącznik 1 do niniejszej umowy i jej integralną część:

Pakiet 4 - Certolizumab pegol  - roztwór do wstrzykiwań w postaci ampułkostrzykawek 1 op. 0,2 g/1 ml x 2 - 250 opak

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 515189.70 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-16 10:49:37.0