Umowa

Numer umowy DZP/300/2019
Data zawarcia 2019-12-03
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-03 do 2020-12-31
Kontrahent Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul.Szopieniecka 77, 40-431 Katowice
Przedmiot

Dostawa leków/produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego WZW typu B dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 103670.40 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-13 10:37:58.0