Umowa

Numer umowy DZP/301/2019
Data zawarcia 2019-12-03
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-03 do 2020-12-31
Kontrahent Konsorcjum : URTICA Spo. z o.o i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
Przedmiot

Dostawa leków/produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego WZW typu B dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w  w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 76640.26 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-13 10:40:37.0