Umowa

Numer umowy DZP/302/2019
Data zawarcia 2019-12-09
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-09 do 2020-12-08
Kontrahent Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Przedmiot

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 6480.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-20 06:52:26.0