Umowa

Numer umowy DZP/303/2019
Data zawarcia 2019-12-09
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-09 do 2020-12-08
Kontrahent Lfc Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
Przedmiot

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 86616.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-20 06:50:22.0