Umowa

Numer umowy DZP/317/2019
Data zawarcia 2019-12-11
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-11 do 2020-12-11
Kontrahent VOLCANO EUROPE BVBA SPRL z siedzibą w Belgii , Excelsiorlaan 41,1930 Zaventem
Przedmiot

Dostawa  drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla

potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 100000,00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-09 13:52:56.0