Umowa

Numer umowy DZP/33/2019
Data zawarcia 2019-03-06
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-06 do 2019-08-31
Kontrahent Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 57777.84 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-19 10:49:18.0