Umowa

Numer umowy DZP/331/2019
Data zawarcia 2019-12-30
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-30 do 2022-12-29
Kontrahent Argenta Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Przedmiot

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 47043.29 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-28 11:31:18.0