Umowa

Numer umowy DZP/335/2019
Data zawarcia 2019-12-30
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-30 do 2022-12-29
Kontrahent PPHU Bor-Pol Mariusz Borkowski, Pl.Jaśminu 2 44-152 Gliwice
Przedmiot

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 117417.60 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-28 11:25:59.0