Umowa

Numer umowy DZP/336/2019
Data zawarcia 2019-12-30
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-30 do 2022-12-29
Kontrahent Diag Med Grażyna Konecka, ul. Modularna 11a, 02-238 Warszawa
Przedmiot

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2743.25 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-28 11:34:10.0