Umowa

Numer umowy DZP/35/2019
Data zawarcia 2019-03-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-18 do 2020-03-17
Kontrahent Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań
Przedmiot

Dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 80306.55 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-27 09:49:12.0